• Stambena zgrada
  s 31-im stanom

  Stanovi su površine od 44 do 100 m2.
  Dio stanova je prilagođen osobama
  s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

 • Stambena zgrada
  s 31-im stanom

  Stanovi su površine od 44 do 100 m2.
  Dio stanova je prilagođen osobama
  s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

 • Stambena zgrada
  s 31-im stanom

  Stanovi su površine od 44 do 100 m2.
  Dio stanova je prilagođen osobama
  s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Stambena zgrada Franjevačka 21

Stambena zgrada Franjevačka 21 sastoji se od 31-og stana, raspoređenih na prizemlje i tri kata.
Veličina stanova je od 45 do 100 m2. Svaki stan ima lođu, a najveći stanovi na trećem katu imaju prostrane terase.

Svakom stanu pripada parking mjesto, a stanovima iznad 80 m2 dva parking mjesta. Zgrada će biti opremljena liftom, a u prizemlju je predviđena zajednička prostorija za odlaganje stvari.

Parkiralište je smješteno na ulazu na parcelu pa do same zgrade, a prostor oko zgrade će biti uređen kao zelena površina.

Stambena zgrada Franjevačka 21
Stambena zgrada Franjevačka 21
 

 
Stan S-0-A - Tlocrt

Stan S-0-A

Kat: Prizemlje
Površina: 44.61 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-0-B - Tlocrt

Stan S-0-B

Kat: Prizemlje
Površina: 67.87 m2
Broj soba: 3
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-0-C - Tlocrt

Stan S-0-C

Kat: Prizemlje
Površina: 64.52 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-0-D - Tlocrt

Stan S-0-D

Kat: Prizemlje
Površina: 60.87 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-0-E - Tlocrt

Stan S-0-E

Kat: Prizemlje
Površina: 60.87 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-0-F - Tlocrt

Stan S-0-F

Kat: Prizemlje
Površina: 64.52 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-0-G - Tlocrt

Stan S-0-G

Kat: Prizemlje
Površina: 51.37 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-0-H - Tlocrt

Stan S-0-H

Kat: Prizemlje
Površina: 46.71 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-1-A - Tlocrt

Stan S-1-A

Kat: 1. kat
Površina: 44.61 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-1-B - Tlocrt

Stan S-1-B

Kat: 1. kat
Površina: 67.87 m2
Broj soba: 3
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-1-C - Tlocrt

Stan S-1-C

Kat: 1. kat
Površina: 64.52 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-1-D - Tlocrt

Stan S-1-D

Kat: 1. kat
Površina: 60.87 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-1-E - Tlocrt

Stan S-1-E

Kat: 1. kat
Površina: 60.87 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-1-F - Tlocrt

Stan S-1-F

Kat: 1. kat
Površina: 64.52 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-1-G - Tlocrt

Stan S-1-G

Kat: 1. kat
Površina: 67.87 m2
Broj soba: 3
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-1-H - Tlocrt

Stan S-1-H

Kat: 1. kat
Površina: 44.61 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-2-A - Tlocrt

Stan S-2-A

Kat: 2. kat
Površina: 44.61 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-2-B - Tlocrt

Stan S-2-B

Kat: 2. kat
Površina: 67.87 m2
Broj soba: 3
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-2-C - Tlocrt

Stan S-2-C

Kat: 2. kat
Površina: 64.52 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-2-D - Tlocrt

Stan S-2-D

Kat: 2. kat
Površina: 61.77 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-2-E - Tlocrt

Stan S-2-E

Kat: 2. kat
Površina: 60.87 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-2-F - Tlocrt

Stan S-2-F

Kat: 2. kat
Površina: 64.52 m2
Broj soba: 2,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-2-G - Tlocrt

Stan S-2-G

Kat: 2. kat
Površina: 67.87 m2
Broj soba: 3
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-2-H - Tlocrt

Stan S-2-H

Kat: 2. kat
Površina: 44.57 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-3-A - Tlocrt

Stan S-3-A

Kat: 3. kat
Površina: 44.57 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-3-B - Tlocrt

Stan S-3-B

Kat: 3. kat
Površina: 98.56 m2
Broj soba: 4
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-3-C - Tlocrt

Stan S-3-C

Kat: 3. kat
Površina: 78.62 m2
Broj soba: 3,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-3-D1 - Tlocrt

Stan S-3-D1

Kat: 3. kat
Površina: 42.01 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-3-D2 - Tlocrt

Stan S-3-D2

Kat: 3. kat
Površina: 78.62 m2
Broj soba: 3,5
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-3-E - Tlocrt

Stan S-3-E

Kat: 3. kat
Površina: 98.56 m2
Broj soba: 4
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više
Stan S-3-F - Tlocrt

Stan S-3-F

Kat: 3. kat
Površina: 44.57 m2
Broj soba: 2
Rezervirano: DA
Prodano: DA

Saznajte više