Stambeno-poslovni objekt: Šetalište dr. Ivše Lebovića 6

Objekt se sastoji od 10 stanova, na prvom i drugom katu.

U prizemlju objekta nalaze se poslovni prostori.

Parkiralište za stanare je osigurano u dvorištu, dijelom kao otvorena parking mjesta, a dijelom kao garaže.

Stambeno-poslovni objekt: Šetalište dr. Ivše Lebovića 6
Stambeno-poslovni objekt: Šetalište dr. Ivše Lebovića 6
Stambeno-poslovni objekt: Šetalište dr. Ivše Lebovića 6
Stambeno-poslovni objekt: Šetalište dr. Ivše Lebovića 6
  Reference: Stambeno poslovni objekti - Sve