Stambeno-poslovna zgrada: Franjevačka 3

Objekt se sastoji od 15 stanova, na prvom, drugom i trećem katu.

U prizemlju objekta nalaze se poslovni prostori.

U objektu je ugrađen lift.

Parkiralište za stanare je osigurano u dvorištu te u podzemnoj garaži.

Stambeno-poslovna zgrada: Franjevačka 3
Stambeno-poslovna zgrada: Franjevačka 3
Stambeno-poslovna zgrada: Franjevačka 3
  Reference: Stambeno poslovni objekti - Sve